YOL

İmralı Açık Cezaevi’nden bayram izniyle ayrılan beş mahkûmun her biri, ülkenin başka bir yerine doğru yola çıkar. Biz de peşlerinden… Beş ayrı öykünün en ilginç ve sarsıcı olanı, Seyit Ali ile Zine’nin öyküsüdür. Ana karakterlerin neredeyse tamamının erkek olduğu YOL’da, askerî rejim, feodal yapı, eşitsizlik, yoksulluk, yolculuk gibi konuların yanında, töre ve namus cinayetleri üzerinden kadın konusu da gerçekçi bir biçimde ele alınır.

Sinema anlayışı olarak Yılmaz Güney’e ait bir film olan YOL, 12 Eylül darbesinin hemen ardından 1981 yılında, Güney’in isteğiyle, Şerif Gören tarafından çekilir. Yılmaz Güney’in kendine özgü imgesel anlatımlarıyla, “dışarı”nın aslında “içeri” olduğunu anlattığı filmi, adeta bunu doğrularcasına, çekildiğinden, ancak 17 yıl sonra Türkiye’de gösterilebilmiştir.